Hotel Sredetz, Sunny Beach, Bulgaria in English Хотел Средец на български

Специализирана болница за рехабилитация - Слънчев бряг

Hotel Sredetz

СБР „Стайков и фамилия”

Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД  е разположана в част от хотелски комплекс “Средец”, в к.к. Слънчев бряг, като болничната част заема самостоятелни, напълно обособени крила, с отделени входове, собствени комуникации и функционално-архитектурни части.

Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД разполага с отлична, напълно модернизирана и осъвременена материална база, медицинско оборудване и обзавеждане.

Местонахождението на болницата в курортен комплекс “Слънчев бряг” осигурява благоприятни възможности за лесен достъп до всички природни и курортни дадености на този изключително привлекателен район от черноморското крайбрежие. Съчетанието от естествени природни фактори, физикални и рехабилитационни процедури, местоположението на болницата, близостта на богатото културно-историческо наследство на древния Несебър, съчетанието от море и планина, създават отлични условия за отдих, рехабилитация и възстановяване на работоспособността на пациентите.

От 2007 г. Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД осъществява изключително активно дейността си за осъществяване на болнична помощ за лица, нуждаещи се от физикална терапия, моторна и психична рехабилитация, балнео-, климатолечение, за пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна сиситема, сърдечно-съдовата система, централната нервна сиситема.

Болницата работи по договор  като изпълнител на медицински  дейности по клинични пътеки с НЗОК, както и  по Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ. СБР „Стайков и фамилия” ЕООД предлага свободен прием за  рехабилитация и физикално лечение на пациенти и организирани групи от страната и чужбина.

0700 800 84 - Нов национален телефон на цената на един градски разговор
Хотел Средец - Слънчев бряг, тел.: +359 554 22749, тел./факс: +359 554 27235, e-mail: sredetz@bitex.bg