Hotel Sredetz, Sunny Beach, Bulgaria in English Хотел Средец на български

Документи нужни за приемане в СБР Стайков и Фамилия

Документи нужни за приемане в СБР Стайков и Фамилия

Документи, въз основа на които се осъществява прием по клинични пътеки:

1. Медицинско направление – Бл.НЗОК – МЗ №7, издадено от лечебно заведение за извънболнична помощ – личен лекар или специалист;

2. ЕР на ТЕЛК /за лицата с увреждания/;

3. Лична амбулаторна карта;

4. Лична карта;

5. Епикризи от други лечебни заведения за предхождащи хоспитализиции;

6. Данни от образно изследване (рентгенография или КАТ или МРТ) – за пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат КП №244 - копие на оригинални документи, образно изследване и копие от оригинален документ от лекар, специалист по образна диагностика, за резултата от образното изследване, доказващ степента на увреждане;

7. Електромиография - за пациенти със заболявания на периферна нервна система, по КП №241, проведена до 4 месеца преди хоспитализацията, а за пациенти по КП 244 - при наличие на ишиас, дължащ се на увреждане на междупрешленен диск – ЕМГ направено до края на шестия месец преди датата на хоспитализацията;

8. Рецептурна книжка – за пациенти с хронични заболявания, изискващи поддържащо лечение;

9. Финансов документ, доказващ заплащането на потребителска такса за текущата година, в друго лечебно заведение за болнична помощ.

Документи, въз основа на които се осъществява прием по Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ:

1. Медицинско направление – Бл.МЗ – 119А – 2 екземпляра, издадено от личен лекар;

2. Лична карта;

3. Документ от СБР „Стайков и фамилия” ЕООД за потвърдена дата за хоспитализация;

4. Удостоверение от НОИ, относно правата на лицето да ползва Програмата по КСО;

5. Други медицински документи – ЛАК, Епикризи от предходни хоспитализации, Експертно решение на ТЕЛК и други, при наличие на такива;

0700 800 84 - Нов национален телефон на цената на един градски разговор
Хотел Средец - Слънчев бряг, тел.: +359 554 22749, тел./факс: +359 554 27235, e-mail: sredetz@bitex.bg