Hotel Sredetz, Sunny Beach, Bulgaria in English Хотел Средец на български

Обяви и съобщения от СБР Стайков и Фамилия

Обяви и съобщения от СБР Стайков и Фамилия

Обяви

05.03.2015

СБР „Стайков и фамилия“ ЕООД обявява 3 броя свободни места за специализация по физикална и рехабилитационна медицина по реда на наредба № 1 от 22.01.2015 г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
0700 800 84 - Нов национален телефон на цената на един градски разговор
Хотел Средец - Слънчев бряг, тел.: +359 554 22749, тел./факс: +359 554 27235, e-mail: sredetz@bitex.bg