Hotel Sredetz, Sunny Beach, Bulgaria in English Хотел Средец на български

Методи за лечение в СБР "Стайков и Фамилия"

Методи за лечение в СБР "Стайков и Фамилия"

Методи за лечение

Терапевтични процедури:

1. Електролечение с прав постоянен (галваничен) и прав нискочестотен ток;

1.2. Електростимулации на нервно-мускулния апарат с нискочестотни токове;

1.3. Лечение със синусоидално-модулирани токове - електрофореза;

1.4. лечение с интерферентен ток;

1.5. вакууммасаж;

1.6. нискоинтензивно импулсно магнитно поле;

1.7. ултразвук (фонофореза);

1.8. високочестотни токове

2. Светлолечение:

2.1. ултравиолетово облъчване (УВО) с кварцова лампа;

2.2. облъчвания с източници на инфрачервени и видими лъчи

2.3. колортерапия

3. Инхалационно (аерозолно) лечение

4. Кинезитерапия

Активна, пасивна, асистирана, суспенсионна и пулитерапия, рефлекторна, аналитична, лечебен масаж - класически и специализиран: релаксиращ, стимулиращ (тонизиращ), профилактичен , оттичащ - профилактичен или лечебен, лимфен дренаж, асистирана кинезитерапия, дихателна гимнастика, и други. Лечебния масаж повлиява положително болестния процес и води до нормализиране на патологично изменените функции, както и способства за укрепване на общите защитни сили на организма.

5. Термолечение:

5.1. топлолечение - с пелоид или луга под формата на локални или общи апликации;

5.2. криотерапия;

5.3. сауна;

6. Хидротерапия

С наличие на възможности за провежане на подводен масаж, система за въздушни перли и вихров масаж, тангеторен и вихров масаж , съчетано прилагане на термични и механични процедури, със силно терапевтично, успокояващо и релаксиращо действие; душ на Шарко;

В болницата се прилагат терапевтични схеми при социално значими заболявания:

1. Сърдечно-съдови: заболявания и постоперативни състояния;

2. Неврологични заболявания:

2.1. при увреждания на централен двигателен неврон;

2.2. при увреда на периферен двигателен неврон;

3. Ортопедични и травматологични заболявания;

Клинични пътеки, за които лечебното заведение има сключен договор с НЗОК за осъществяване на болнична медицинска помощ:

1. №236 физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия.

2. № 237 физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система.

3. №238 физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда;

4. №239 физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции;

5. №240 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа;

6. №241 физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система;

7. № 242 физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система;

8. № 243 физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система;

9. №244 физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат;

Групи заболявания, показани за лечение в СБР "Стайков и фамилия" ЕООД по договор за профилактика и рехабилитация и на свободен прием на пациенти

Заболявания на опорно-двигателния апарат

• ревматоиден артрит;

• ревматоиден бурсит;

• възпалителна или реактивна полиартропатия;

• коксартроза;

• гонартроза;

• анкилозиращ спондилит, спондилоза и възпалителни спондилопатии;

• увреждане на междупрешленни дискове във всички отдели на гръбначния стълб;

• последици от травми (фрактура, изкълчване, навяхване и разтягане) на горен и долен крайник;

• последици от травми на мускули и сухожилия на горен и долен крайник;

• състояние след алопластика на стави, поставяне на ортопедични имплантанти на стави и изкуствен крайник;

• полиартроза;

• кристалоидни артропатии и други специфични артропатии – подагрозни, псориатични и други;

• контрактури на стави;

• вродени аномалии и деформации на костно-мускулната система – луксация и сублуксация на тазобедрена става, деформации на гръдния кош и гръбначния стълб.

Заболявания на периферната нервна система

• диабетна полиневропатия - при инсулино зависим и при инсулино независим тип диабет;

• наследствени, идиопатични, медикаментозни и възпалителни невропатии;

• невралгия на троичния нерв;

• невралгия на лицевия нерв;

• увреждане на нервни коренчета и плексуси – цервикален, брахиален, лумбален, гръдни коренчета;

• увреждане на лумбо-сакралния плексус;

• мононевропатии на долен крайник - увреждане на бедрения, седалищния, фибуларния и тибиалния нерви;

• мононевропатии на горен крайник - синдром на карпален канал, увреждания на медианния, лакетния и лъчевия нерви;

• множествени полиневрити;

• последици от травми на горен и долен крайник;

• други неврити и парестезии.

Сърдечно-съдови заболявания

• хипертонична болест и усложнения от нея;

• исхемична болест на сърцето - стабилна ангина пекторис;

• състояние след инфаркт на миокарда – подостър и хроничен стадии;

• състояние след сърдечна операция.

Заболявания на централната нервна система

• болест на Паркинсон;

• множествена склероза;

• вяла и спастична хемиплегия на горни и долни крайници;

• пара- и квадриплегии;

• моноплегии на горни и долни крайници;

• последици от мозъчно-съдова болест - състояние след вътремозъчен кръвоизлив; състояние след хеморагичен или исхемичен мозъчен инсулт;

• последици от травми на главен и гръбначен мозък;

• детска церебрална парализа;

• състояние след оперативно лечение на тумори на главния и гръбначния мозък.

Противопоказания за лечение в лечебното заведение

• всички заболявания в острия си стадий и остри инфекциозни заболявания преди завършването на определения карантинен срок; фебрилитет; активен/остър възпалителен процес;

• онкологични операции с до 2-годишна давност;

• често повтарящи се кръвоизливи от стомашна и дуоденална язва - най-ранен срок 8 седмици след кръвоизлива;

• бременност и лактация;

• заболявания на сърдечно-съдовата система със сърдечна декомпенсация ІІІ–ІV степен по NYHA, трайни отоци, увеличен черен дроб;

• остър миокарден инфаркт;

• нестабилна ангина пекторис в първият месец след диагностицирането;

• карциноми с висок метастатичен потенциал;

• активна туберкулоза;

• декомпенсиране на нефропатии и хидронефрози;

• флеботромбоза или активен тромбофлебит;

• психични заболявания в остра фаза;

• свръхчувствителност към някои от лекарствените разтвори или някой от физикалните фактори (електричество, луга, пелоид и др.);

• невуси с неравна повърхност или обширни по площ в областта на въздействие;

• имплантирани водачи на сърдечния ритъм (пейсмейкър);

• токсични съдови заболявания

0700 800 84 - Нов национален телефон на цената на един градски разговор
Хотел Средец - Слънчев бряг, тел.: +359 554 22749, тел./факс: +359 554 27235, e-mail: sredetz@bitex.bg